1 - 14 of 14
1 Go to
Order

Closed | Aficionado – Thursday 14 January

Hammered at

Medals Order decoration

FÖRTJÄNSTKORS, silver, Finlands Lejons Order, width 40 mm, weight with string 22,8 g, original box, utnämningsbrev.

1 100 kr

Estimated: 550 kr

Go to item

Medals Order decoration

RIDDARTECKEN, yellow metal, Solidaritetens Stjärnorden, Italy, width 58 mm, weight with string 31,6 g, original box and utnämningsbrev.

800 kr

Estimated: 900 kr

Go to item

Medals Order decoration

RIDDARTECKEN, gilt silver, Svärdsorden, enamel, width 39 mm, weight with string 23,4 g, färgband, damaged original box.

850 kr

Estimated: 750 kr

Go to item

Medals Memorabilias

MEMORY, silver, Petrus Wargentin width 36 mm, by Carl Gustaf Fehrman, weight 25,2 g.

350 kr

Estimated: 400 kr

Go to item

Medals Memorabilias

4 MEMORABILIAS, silver, samtliga by Erik Lindberg, motiven are Peter Klason, Gustaf Högbom, Svante Arrhenius and Karl Petrén, total weight 59,8 g.

Passed

Estimated: 550 kr

Go to item

Medals Order decoration

3 ORDENSTECKEN, yellow metal, Amarantherorden, total weight with string 152,9 g.

Passed

Estimated: 350 kr

Go to item

Medals Order decoration

RIDDARTECKEN, silver, enamel, Finlands Lejons Order, I klass, width 41 mm, weight with string 30,5 g, original box, also three miniatyrer on one släpa.

1 100 kr

Estimated: 550 kr

Go to item

Medals Order decoration

ORDENSTECKEN, 9K gold, enamel, Knights of Pythia, width 22 mm, 3 small diamonds, weight 8,4 g.

Passed

Estimated: 2 300 kr

Go to item

Medals Order decoration

3 ORDENSTECKEN, låghaltigt gold, enamel, miniatyrbroscher, total weight 1,7 g.

Passed

Estimated: 550 kr

Go to item

Medals Order decoration

RIDDARTECKEN, 18K gold, Vasaorden, enamel, width 38 mm, weight with string 20,9 g, original box,

3 800 kr

Estimated: 4 000 kr

Go to item

Medals Order decoration

RIDDARTECKEN, gilt silver, Nordstjärneorden, width 40 mm, weight with string 18,2 g, somewhat damaged enamel.

Passed

Estimated: 700 kr

Go to item

Medals Order decoration

KRASCHAN, silver, Nordstjärneorden approx 84×84 mm, weight 34,0 g, original box.

Passed

Estimated: 2 700 kr

Go to item

Medals Order decoration

SLÄPA, gold / silver / gilt, 3 miniatyrer, enamel, total weight 8,1 g, variation guldhalt, damage on one miniature.

Passed

Estimated: 2 700 kr

Go to item

Medals Order decoration

RIDDARTECKEN, gilt, enamel, Belgiska Kronorden, width 37 mm, weight with string 20,1 g.

Passed

Estimated: 1 600 kr

Go to item

About the auction