Samarbetspartners

Sefina Svensk Pantbelåning

Kaplans Auktioner håller pantauktioner online i samarbete med Sefina Svensk Pantbelåning.

Sefina är Nordens största pantbank och lånar ut pengar med värdeföremål som säkerhet. Sefina har 20 butiker runt om i Sverige.

Varje vecka säljer Sefina förfallna panter på realtidsauktion på Kaplans hemsida. På pantauktionerna finns guld- och silverföremål, klockor, elektronik, musikinstrument, konst och många andra föremål.

Inför auktion sker visning på Biblioteksgatan 5 i Stockholm. För att bjuda online på pantauktion behöver du ett kundnummer hos Kaplans.

Alla föremål på pantauktionerna är begagnade i varierande skick. Sefina rekommenderar därför köparen att innan auktionstillfället på plats noggrant undersöka föremålen. Fel som repor eller slitage ligger inte till grund för reklamation.

Klockor som säljs på auktion kan vara i behov av service. Sefina ansvarar inte för klockornas precision eller övriga funktioner såsom datum, tidtagning, timer, dykring, krona och tryckknappar. Teknikutrustning fungerar om annat inte anges.

Om du vill reklamera ett föremål som du köpt på pantauktion så ta kontakt med oss på Kaplans.