Provision

För varor upp till 200 000 kronor är vår köparprovision 20 % inklusive moms. Det gäller både varor som köps på auktion och i butik.

Exempel:
Du har ropat in en vara för 10 000 kr. Det belopp som du ska betala beräknas som 10 000 + 2 000 = 12 000 kr.

Köparprovisionstrappa

Om priset överstiger 200 000 kronor använder vi oss av följande trappa:

Försäljningspriset upp till 200 000 kronor: 20 % av försäljningspriset
Försäljningspriset mellan 200 000 och 500 000 kronor: 10 % av överskjutande del
Försäljningspriset över 500 000 kronor: 5 % av överskjutande del

Exempel:
Du har ropat in en vara för 750 000 kronor.

Köparprovisionen blir:
200 000 * 20 % = 40 000 kronor
300 000 * 10 % = 30 000 kronor
250 000 * 5 % = 12 500 kronor
Total köparprovision = 82 500 kronor

Det belopp som du ska betala blir 832 500 kronor.