Ångra bud

Du kan inte ta bort eller sänka ett maxbud som du lagt på en vara. Skälet är att ditt bud visas direkt på hemsidan och påverkar andra budgivares beslut.

Om det skett ett fel vid budgivningen är det viktigt att du meddelar oss omedelbart. Vi gör då en prövning av varje enskilt fall för att se om budet ska tas bort.