Förskott

Kaplans Auktioner kan om du så önskar utbetala en del av den förväntade intäkten för en inlämnad vara i förtid.

Utbetalning av förskott

Ett förskott utbetalas normalt i samband med inlämningen av en vara. Det är också möjligt att få förskott på en vara som redan är inlämnad hos oss men som än så länge är osåld.

Förskottets storlek

Ett förskott kan uppgå till högst 50 procent av bevakningspriset på en inlämnad vara. Kaplans Auktioner förbehåller sig rätten att avstå från att lämna förskott utan närmare motivering.

Avgifter för förskott

Att få förskott kostar en fast avgift på 50 kronor samt en rak månadsränta på 2 procent, dvs 24 procent per år. Observera att dessa kostnader tillkommer förutom ordinarie kostnader för försäljning av varor genom Kaplans Auktioner.

Förskottets löptid

Räntan räknas från den dagen förskottet betalas ut till den dagen varan säljs eller hämtas tillbaka. Kortast löptid är dock en månad, vilket gör att lägsta räntekostnad är 2 procent av förskottets storlek.

Lösa förskottet i förtid

Så länge en vara är osåld kan du välja att återbetala förskottet till oss. Räntan räknas då till den dagen då förskottet betalas tillbaka

Försäljning av förskottsvara

Om din vara med förskott fortfarande inte är såld tre månader efter auktionen har Kaplans Auktioner rätt att sälja varan på auktion utan att ta hänsyn till tidigare bevakningspris. Innan så sker tar vi dock alltid kontakt med dig. Skulle priset understiga den totala skulden ska mellanskillnaden betalas in till oss.