Följerätt

Följerätt tillkommer vid vidareförsäljning av konsthantverk och utgår till konstnären eller dennes efterlevande. Avgiften är 5 % av försäljningssumman och tas i år ut om priset är minst 2 625 kr.

Få av de varor som säljs hos oss omfattas av följerätt. På vår varusida finns då rubriken Följrerätt och ordet "Ja".

Om följerätt skall utgå för en vara så hanterar Kaplans Auktioner detta. Du som säljare behöver inte göra någonting.