Bodelningsvärdering

bodelning

Kaplans Auktioner erbjuder skriftlig bodelningsvärdering vid exempelvis arvskifte. Vi utför bodelningsvärderingar för framför allt smycken, silverföremål och mynt.

Inlämning

Vår värdering är öppen alla vardagar på Biblioteksgatan 5 i Stockholm. Du behöver inte boka tid för inlämning till bodelningsvärdering.

Ta med de föremål som du vill värdera när du besöker oss. Vid inlämningstillfället hjälper vi dig att sortera ut alla föremål med ett ekonomiskt värde.

Allt du behöver för en bodelningsvärdering är ett kundnummer hos oss. Om du inte är kund hos oss får du ett kundnummer på plats. Ta med din legitimation.

När du lämnar vår värdering får du med dig ett mottagningsbevis. Detta är ett inlämningskvitto med ett unikt nummer som du kan referera till om du har frågor under den pågående värderingen.

En bodelningsvärdering tar vanligtvis två veckor och vi kontaktar dig när den är klar.

Värdering

En bodelningsvärdering kan inkludera flera föremål.

På det skriftliga intyget får varje föremål en beskrivning samt ett bodelningsvärde. Ett bodelningsvärde är vad man med enkelhet kan sälja föremålet för på andrahandsmarknaden. Föremålen fotograferas inte till ett bodelningsintyg.

Pris

Priset för en bodelningsvärdering är 100 kr per värderat föremål.

Om du senare önskar sälja ett eller flera av de värderade föremålen på auktion hos oss bjuder vi på vår inlämningsavgift. Berätta bara för oss att föremålen redan finns med i en bodelningsvärdering.

Kontakta oss

Om du har frågor kring bodelning och värdering så kontakta oss på Kaplans! Vi hjälper dig gärna.