Följerätt

Avgiften

Vid vidareförsäljning av konstverk tillkommer enligt lag följerätt. Avgiften betalas ut till konstnären eller dennes efterlevande.

Följerätten är 5 % av försäljningssumman. Avgiften tas år 2021 ut om priset uppgår till minst 2 380 kr.

Varor som omfattas

Följerätt gäller originalkonstverk eller konstverk som har framställts i ett begränsat antal. Det kan vara till exempel målningar, litografier, skulpturer, smycken eller bruksföremål.

En liten andel av de varor som säljs hos Kaplans Auktioner omfattas av följerätt. På varusidan visar vi då rubriken Följerätt och ordet "Ja".