Store | Coins Paper bills

PRICE
v
NEW/USED
v
1-18
v
of 18 pcs
Newest arrivals
v

Paper bill

BANK-NOTES, 4 pcs 10 kr 1944-1968, 13 pcs 5 Kr 1935-1944, quality approx 01 - 0, nummerföljder.

Paper bill

25 BANK-NOTES, Germany, 1910 - 1923, quality approx 1+ - 0, nummerföljder förekommer.

Paper bill

CHARTA SIGILLATA, 5 pcs of which two with årtal 1845-1846, 2 pcs 3 Skilling, 2 pcs 6 skilling, 1 pcs 9 Skilling, some broken fibres but no foldmarks, one has two small holes.

Paper bill

Sedlar, fyra med stjärna, en med roligt serienummer, 4 st ovikta 100 kr sittande Svea, god kvalité, 8 st 100 kr, 3 st 50 kr, 18 st 10 kr, 21 st 5 Kr.

Paper bill

BANK-NOTES IN FILE, 2 st 100 kr 1957-1960, 2 st 50 kr 1948, 5 st 10 kr 1938-1968, 5 st 5 kr 1949-1978 (1963 stjärnmärkt), 1 st 1 kr 1914, mixed quality.

Paper bill

PAPER BILL, 100 Kronor 1962, 50 Kronor 1960, 5 items 10 Kronor 1928-1968, 4 items 5 Kronor 1948-1981, mixed quality.

Paper bill

BANK-NOTES, 2 pcs 100 Kr 1961-1962, 2 pcs 50 Kr 1956-1962, 14 pcs 10 Kr 1912-1962, 15 pcs 5 Kr 1914-1963, 3 pcs 1 Kr 1914-1917, mixed quality.

Paper bill

BANK-NOTES, 6 pcs 1 Crown, 82 pcs 5 Kronor, 101 pcs 10 Kronor (of which 1 are stjärnmärkt), 2 pcs 20 Kronor, 2 pcs 50 Kronor, 1 pcs 100 Kronor, lies i three pärmar and one minipärm, mixed mostly god quality.

Paper bill

BANK-NOTE, 20 Krooni, 1932, Estonia, quality approx 1/1+.

Paper bill

BANK-NOTE, 1000 Kronor, 1983, quality approx 01, ovikt.

Paper bill

BANK-NOTE, 1000 Kronor, 1965, quality approx 1+, small vikspår with one small kantskada.

Paper bill

BANK-NOTES, 1000 Kronor 1950 approx 1?/1, 1000 Kronor 1973 approx 1/1+, 10 Kronor 1956-57 approx 1+ - 01.

Paper bill

BANK-NOTES, 100 Kr 1939, 5 st 50 Kr 1938-1944, 10 Kr 1968, quality approx 1?.

Paper bill

BANK-NOTES, 3 items 100 Kr 1958-1963, 1 items 10 Kr 1958, 3 items 5 Kr 1974-1979, blandat condition mestadels approx 1 - 1+.

Paper bill

24 BANK-NOTES, 20-100 Mark, Germany, 1903-1914, quality mestadels approx 1? - 1.

Paper bill

2 BANK-NOTES, 20000 mark, stjärnmärkta, 20/2-1923, Germany, quality approx 1+/01 (one has a minor tear, the other a minor discolouration and a folded corner).

Paper bill

107 BANK-NOTES, 10 Mark, Germany, 1920, quality approx 1+ - 0.

Paper bill

BANK_NOTE, 750 francs, France, 1795, quality approx 1+ but cut to 102×162 mm.
1-18
v
of 18 pcs
1
v
Sökning pågår...
×
Butiken
v