Store | Coins Paper bills

PRICE
v
New/Used
v
Tips
1-11
v
of 11 pcs
Newest arrivals
v

Paper bill

119 BANK-NOTES, 3 pcs 1 Kr, 24 pcs 5 Kr, 68 pcs 10 Kr, 6 pcs 50 Kr, 17 pcs 100 Kr, 500 Kr, 1907-1992, mixed quality, 33 stjärnmärkta bank-notes

Paper bill

BANK-NOTES, 4 pcs 100 Kr 1953-1962, 2 pcs 50 Kr 1953, 8 pcs 10 Kr 1948-1971, 8 pcs 5 Kr 1949-1978, very mixed quality.

Paper bill

BANK-NOTES, 1000 Kr 1965 approx 1+, 2 items 100 Kr 1960-1980 approx 1+, 1 items 50 Kr 1953 approx 1, 2 items 10 Kr 1952-1989 approx 1? - 1, 2 items 5 Kr 1956-1969 approx 1 - 01.

Paper bill

25 BANK-NOTES, Germany, 1910 - 1923, quality approx 1+ - 0, nummerföljder förekommer.

Paper bill

CHARTA SIGILLATA, 5 pcs of which two with årtal 1845-1846, 2 pcs 3 Skilling, 2 pcs 6 skilling, 1 pcs 9 Skilling, some broken fibres but no foldmarks, one has two small holes.

Paper bill

BANK-NOTE, 20 Krooni, 1932, Estonia, quality approx 1/1+.

Paper bill

BANK-NOTES, 1000 Kronor 1950 approx 1?/1, 1000 Kronor 1973 approx 1/1+, 10 Kronor 1956-57 approx 1+ - 01.

Paper bill

BANK-NOTES, 3 items 100 Kr 1958-1963, 1 items 10 Kr 1958, 3 items 5 Kr 1974-1979, blandat condition mestadels approx 1 - 1+.

Paper bill

2 BANK-NOTES, 20000 mark, stjärnmärkta, 20/2-1923, Germany, quality approx 1+/01 (one has a minor tear, the other a minor discolouration and a folded corner).

Paper bill

107 BANK-NOTES, 10 Mark, Germany, 1920, quality approx 1+ - 0.

Paper bill

BANK_NOTE, 750 francs, France, 1795, quality approx 1+ but cut to 102×162 mm.
1-11
v
of 11 pcs
1
v
Sökning pågår...
×
Butiken
v