Provision och avgifter

För varor upp till 200 000 kronor är vår köparprovision 20 % inklusive moms. Det gäller både varor som köps på auktion och i butik.

För varor som ropas in på auktion tillkommer en slagavgift på 50 kr per vara.

Exempel

Du har ropat in en klocka på auktion för 10 000 kr.

Det belopp som du ska betala beräknas som 10 000 + 2 000 + 50 = 12 050 kr.

Köparprovisionstrappa

Om priset överstiger 200 000 kronor använder vi oss av följande trappa:

Försäljningspriset upp till 200 000 kronor: 20 % av försäljningspriset
Försäljningspriset mellan 200 000 och 500 000 kronor: 10 % av överskjutande del
Försäljningspriset över 500 000 kronor: 5 % av överskjutande del

Exempel:
Du har ropat in en klocka för 750 000 kronor.

Köparprovisionen blir:
200 000 * 20 % = 40 000 kronor
300 000 * 10 % = 30 000 kronor
250 000 * 5 % = 12 500 kronor
Total köparprovision = 82 500 kronor

Slagavgiften är 50 kronor.

Det belopp som du ska betala blir 832 550 kronor.