Provision och avgifter

För varor upp till 200 000 kr är vår köparprovision 20 % inklusive moms. Det gäller både varor som köps på auktion och i butik. För varor som ropas in på auktion tillkommer en slagavgift på 50 kr per vara.

Exempel:

Du har ropat in en klocka på auktion för 10 000 kr.

Det belopp som du ska betala blir 10 000 + 2 000 + 50 = 12 050 kr.

Köparprovisionstrappa

Om priset överstiger 200 000 kr använder vi oss av följande trappa:

Upp till 200 000 kr: 20 % av försäljningspriset
200 000 - 500 000 kr: 10 % på överskjutande del
Över 500 000 kr: 5 % på överskjutande del

Exempel:

Du har ropat in en klocka för 750 000 kr.

200 000 * 20 % = 40 000 kr
300 000 * 10 % = 30 000 kr
250 000 * 5 % = 12 500 kr
Total köparprovision = 82 500 kr

Slagavgiften är 50 kr.

Beloppet som du ska betala blir 832 550 kr.