Provision och avgifter

provision

Köparavgifter

För varor upp till 200 000 kr är vår köparprovision 20 % inklusive moms. Det gäller både varor som köps på auktion och i butik. För varor som ropas in på auktion tillkommer en slagavgift på 50 kr per vara.

Exempel
Du har ropat in en klocka på auktion för 10 000 kr.
Beloppet som du ska betala blir:
10 000 + 2 000 + 50 = 12 050 kr.

Köparprovisionstrappa

Om priset överstiger 200 000 kr använder vi oss av följande trappa på auktion och i butik:
Upp till 200 000 kr: 20 % av försäljningspriset
200 000 - 500 000 kr: 10 % på överskjutande del
Över 500 000 kr: 5 % på överskjutande del

Exempel
Du har ropat in en klocka för 750 000 kr.
200 000 * 20 % = 40 000 kr
300 000 * 10 % = 30 000 kr
250 000 * 5 % = 12 500 kr
Total köparprovision = 82 500 kr

Slagavgiften är 50 kr.
Beloppet som du ska betala blir 832 550 kr.

Beräkna totalpris

Här kan du räkna ut vad det totala beloppet blir. Fyll i ett klubbat belopp och få fram det totala priset som du i så fall ska betala.

Du kan också se det totala priset i andra valutor. Detta pris är ett ungefärligt pris enligt dagens valutakurs. All betalning för inropade föremål sker i svenska kronor.

Kalkylator